เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ทีมบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ประชุมกำหนดแนวทางพัฒนาคณะฯ ตามเกณฑ์ EdPEx

27-07-2021

          เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต...

หลักสูตรบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ ม.อ.ตรัง ร่วมจัดสัมมนา Accounting Education Conference 2021

20-07-2021

            เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง...

ทีม Young Old Expertise Exchanger ม.อ. คว้ารางวัล The Best Creative Award จากเวที YICMG 2021

09-07-2021

***** วันนี้ (9 กรกฎาคม 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้แสดงความยินดีและให้กำลังใจแก่นักศึกษาและคณะทำงาน โครงการ The Youth Innovation...

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ  ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

29-06-2021

          วันนี้ (29 มิ.ย.2564) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์...

อว.ส่วนหน้า จ.ตรัง ประชุมขับเคลื่อนงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพัฒนาจังหวัด

28-06-2021

           วันนี้ (28 มิถุนายน 2564) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในฐานะหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของกระทรวงการอุดมศึกษา...

มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง TCAS 4

31-05-2021

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เปิดรับตรงพิเศษ ประจำปี 2564 โครงการ “มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง” ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS – https://student.mytcas.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  http://entrance.trang.psu.ac.th

ประกาศผลการประกวดตั้งชื่อช่อง Youtube

25-05-2021

 ประกาศ ผลการประกวดตั้งชื่อช่อง Youtube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  ขณะนี้ยัง "ไม่มีผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก"

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตร WIL – ทำแผนการสอนภายใต้สถานการณ์จริง”

18-05-2021

วันนี้ (18 พ.ค.2564) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน “การพัฒนาหลักสูตร WIL และการจัดทำแผนการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์จริง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อลงกต ยะไวทย์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์...

ขยายเวลาประกวด "ตั้งชื่อช่อง YouTube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ"

07-05-2021

​ ขยายเวลาประกวด "ตั้งชื่อช่อง YouTube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ"   คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวด "ตั้งชื่อช่อง YouTube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ"   คุณสมบัติผู้สมัคร นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (ไม่จำกัดคณะ) แนวคิดการตั้งชื่อ - มีเอกลักษณ์ - สื่อถึงความเป็นคณะพาณิชยศาสตร์ฯ -...

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การสร้างนวัตกรรมการสอนในศตวรรษที่ 21  ผ่าน ระบบ ZOOM

22-04-2021

            วันนี้ (22 เม.ย.2564) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสร้างนวัตกรรมการสอนในศตวรรษที่...

นศ. หลักสูตรบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง คว้ารองชนะเลิศ อันดับ 1 ประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับเครือข่ายภาคใต้ ประจำปี 2564

21-04-2021

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 นางสาวกัลยรัตน์ คำเพ็ง นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี พ.ศ.2564...

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จัดเวทีชุมชนเพื่อพัฒนาแปลงใหญ่ของจังหวัดตรัง

09-04-2021

วันนี้ (9 เม.ย.2564) ดร.ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี ดร.อรชนก ช่องสมบัติ ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง และอาจารย์กิ่งกนก รัตนมณี  อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมให้ความรู้ด้านการจดทะเบียนนิติบุคคล วิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจกลุ่มแปลงใหญ่ วิเคราะห์กลุ่มแปลงใหญ่ ด้วย SWOT Analysis ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ระบบการดำเนินงาน ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในเวทีชุมชนเพื่อพัฒนาแปลงใหญ่ของจังหวัดตรัง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และประชุมเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ปี 2564 เพื่อรองรับโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง.

หลักสูตรธุรกิจดิจิทัล คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จับมือ บจก.ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

09-04-2021

 ***** เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์บานเย็น แซ่หลี ประธานหลักสูตรธุรกิจดิจิทัล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ...

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 3

08-04-2021

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 3 ดาวนโหลดไฟล์ PDF คลิกที่นี่

2 นักศึกษา ม.อ.ตรัง รับทุนการศึกษาจากสมาคมชาวตรัง คนละ 25,000 บาท ต่อปี จนจบการศึกษา

05-04-2021

          เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. พลตำรวจตรี ธงชัย วงศ์ศรีวัฒนกุล...

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 3

31-03-2021

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 3 (รับสมัครเฉพาะนักศึกษา) อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่ 

ม.อ.ตรัง ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

31-03-2021

           วันนี้ (31 มีนาคม 2564) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่ ต.ลำภูรา วางแผนสร้างชุมชนเข้มแข็งในโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน

29-03-2021

          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา...

ผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ แสดงความยินดี กับ นศ.ที่คว้าสองรางวัลจากโครงการ Phuket Incentive 2021

26-03-2021

          วันนี้ (26 มีนาคม 2564) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต...

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมวางแผนสร้างชุมชนเข้มแข็งตามโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน

23-03-2021

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมวางแผนกับภาคเครือข่ายผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ในการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน ณ...

นศ. การจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง คว้าสองรางวัลจาก โครงการ “Phuket Incentive 2021”

19-03-2021

  ***** เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์ผู้ดูแลทีม พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ม.อ.ตรัง มอบทุนช่วยเหลือนักศึกษาช่วง COVID-19 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 รวมกว่า 5 ล้านบาท

19-03-2021

          วันนี้ (19 มีนาคม 2564) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.ชัยยา น้อยนารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

นศ.คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง  รับทุนการศึกษา 20,000 บาท จากเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปีฯ

19-03-2021

          วันนี้ (19 มีนาคม 2564) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย...

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมวางแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวตรัง ปี 2564

17-03-2021

          วันนี้ (17 มีนาคม 2564) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา...

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ PSUNC ปี 2564 รูปแบบออนไลน์

12-03-2021

***** วันนี้ (12 มีนาคม 2564) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่...

หลักสูตรบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จับมือ บจก.ไทรแองเกิ้ล ซอฟท์ และบจก.ซอย 3 แอคเค้าท์ติ้ง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

03-03-2021

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์...

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมเปิดกิจกรรมเปิดโลกควนปริง สืบสานตำนานมีดพร้านาป้อ

25-02-2021

            วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2564) ที่ชุมชนบ้านเกาะปริง ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร...

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมกิจกรรมสืบสานตำนานข้าว ตอน เมล็ดข้าวสู่การเรียนรู้ จัดโดย ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. วิทยาเขตตรัง

20-02-2021

            วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2564) ที่ พื้นที่ ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง ดร.นิพัฒน์...

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมกิจกรรมเปิดโลกที่โคกสะบ้า จัดโดย ศูนย์อาสาสมัคร ม.อ.วิทยาเขตตรัง

12-02-2021

            ***** เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ นาข้าว หมู่ที่ 6 ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง...

เรียกบัญชีสำรองผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า

28-01-2021

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เรื่อง เรียกบัญชีสำรองผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิกที่นี่ 

เรียกบัญชีสำรองผู้ป่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า

26-01-2021

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เรียกบัญชีสำรองผู้ป่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF คลิกที่นี่ 

ทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

21-01-2021

            วันนี้ (21 มกราคม 2564) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย...

ผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าฯตรัง

07-01-2021

            วันนี้ (6 มกราคม 2564) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 2

07-01-2021

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิกที่นี่ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่ะบ้า ครั้งที่ 2

05-01-2021

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่ะบ้า ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิกที่นี่ 

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 2

25-12-2020

  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลุกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 2   ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิกที่นี่ 

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า

24-12-2020

 ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า     ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิกที่นี่ 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการฯ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า 

21-12-2020

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า      ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิกที่นี่ 

นักศึกษา คณะพาณิชย์ ม.อ.ตรัง ร่วมส่งผลงาน โครงการ OIC Insurtech Award ประจำปี 2563

17-12-2020

  ***** เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ กล่าวถึง การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในโครงการ OIC...

ม.อ.ตรัง ร่วมบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้ผู้ประสบภัยพื้นที่ จ.ตรัง

17-12-2020

    ***** เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ที่วิทยาลัยเทคนิคตรัง ดร.ชัยยา น้อยนารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน กำลังพลจาก ร.15...

ม.อ.ตรัง จับมือ บ.วู้ดเวอร์ค จำกัด จัด “Woodwork & PSU Trang Mini-Football Tournament” ปีที่ 3 ‘คอซิ้มบี้ อะคาเดมี่-สตูลรับสร้างบ้านBYบังแซม’ คว้าชัย

14-12-2020

             เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ที่สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ...

ม.อ.ตรัง ร่วมเดินแบบผ้าพื้นเมืองตรัง ในงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2563

14-12-2020

  ***** เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ เวทีกลางสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (สนามกีฬาทุ่งแจ้ง) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดร.นิพัฒธ์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

หลักสูตร บธ.บ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ทัศนศึกษาพร้อมฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ ดูงานด้านการโรงแรมและท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ จังหวัดในภาคกลางและภาคเหนือ

14-12-2020

***** เมื่อวันที่ 17-25 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา อาจารย์มะลิวัลย์ กาพย์เกิด ดร.สัคคยศ สังขพันธ์ อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์กรสวรรค์ชนก...

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมพัฒนาและจัดทำเว็บไซต์งานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2563

09-12-2020

          เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (สนามกีฬาทุ่งแจ้ง) อ.เมือง จ.ตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง...

หลักสูตร TRM คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดบรรยายพิเศษ “Design Thinking กับการท่องเที่ยวแบบ New Normal”

08-12-2020

            วันนี้ (4 ธันวาคม 2563) ที่โรงละคร อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์...

ทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

08-12-2020

          เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต...

รับสมัครงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563

07-12-2020

      รับสมัครงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง  บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 สามารถดูรายละเอียดประกาศรับสมัครได้ที่ https://bit.ly/3mWQRHI สมัครได้ที่ https://bit.ly/33NsTHD

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Strategic&Leadership Development”

30-11-2020

         เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  ที่ ร้าน Kuanito Patisserie อ.เมือง จ. ตรัง...

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรม MTCRE พร้อมสอบ Certificate

30-11-2020

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุม 3301 มหาวิทยาลัยสงลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร...

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัด “มหกรรมวิจัย : BE-Research Expo 2020”

30-11-2020

            เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงละคร อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง...

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จับมือ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร Tax Junior เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ

30-11-2020

เมื่อวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2563 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต อาจารย์พจนารถ ฤทธิเดช ประธานโครงการฯ...

หลักสูตร EBM คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง เข้าดูงาน บ.แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด

22-10-2020

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ดร.อัจฉรา หลีระวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ...

หลักสูตร ICM และ EBM คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดกิจกรรม learning by Gaming ภารกิจพิชิตมอนสเตอร์

19-10-2020

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย  จัดกิจกรรม โครงการ คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน –...

รองอธิการบดีฯ มอบเกียรติบัตรยินดีกับนักศึกษา ร่วมอบรมเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท์

07-10-2020

          วันนี้ (7 ตุลาคม 2563) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแก่...

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมการใช้งานเราเตอร์ไมโครติกพร้อมสอบ MTCNA

03-09-2020

          วันนี้ (3 กันยายน 2563) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร...

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ต้อนรับหน่วยวิจัยและนวัตกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

24-08-2020

           วันนี้ (24 สิงหาคม 2563) ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ...

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมยินดี ชมรมกันตังเมืองเก่า รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณฯ

24-08-2020

     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ศาลเจ้าเก่งจิวโฮยก้วน อ.กันตัง จ.ตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง...

ม.สงขลานครินทร์ รับรางวัล "สถาบันต้นแบบด้านการสอน" 5 ปีซ้อนและ "อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน" 3 ปีซ้อน จาก ควอท.

06-08-2020

     เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตรศรีสอ้าน สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย อาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง...

2 นักศึกษา ม.อ.ตรัง เข้ารับทุนการศึกษาจากสมาคมประกันชีวิตไทย คนละ 10,000 บาท

02-08-2020

            เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ เป็นผู้แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง...

ข่าวกิจกรรมทั้งหมดที่นี่