เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ข้อมูลการติดต่อ งานรับนักศึกษา

หากมีข้อสงสัยหรือปัญหา สามารถติดต่อได้ที่

คุณนงลักษณ์ เกตุบุตร
งานรับนักศึกษา วิทยาเขตตรัง ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7520-1727

คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล
งานทะเบียนและประมวลผล วิทยาเขตตรัง ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทรศัพท์ 0-7520-1721

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานรับนักศึกษา http://entrance.trang.psu.ac.th