เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 ผ่านระบบ Live Facebook

Screenshot 20200710 094914 Facebook 11

วันนี้ (10 กรกฎาคม 2563) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.ชัยยา น้อยนารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตตรัง ตัวแทนอาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านการถ่ายทอดสดทางเพจเฟซบุ๊ก องค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นแบบ New Normal เน้นการทำกิจกรรมร่วมกันผ่านระบบออนไลน์ ลดจำนวนการทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID-2019.

Screenshot 20200710 094955 Facebook 17
Screenshot 20200710 095118 Facebook 1
Screenshot 20200710 095050 Facebook 0
20200710 093355 3 0
107870487 278080460077182 811525432734680699 n
Screenshot 20200710 111143 Facebook 6
Screenshot 20200710 100634 Facebook 0