เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตร ICM และ EBM คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดกิจกรรม learning by Gaming ภารกิจพิชิตมอนสเตอร์

4235D6D7 CD51 45E8 8D8E 6ADD79257E56

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563 หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ สมาคมธนาคารไทย  จัดกิจกรรม โครงการ คนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน – ภารกิจพิชิตมอนสเตอร์  โดยใช้รูปแบบการร่วมกิจกรรมเสมือนจริง (Virtual Training) สอดคล้องกับยุค New Normal  ผ่านกิจกรรม learning by Gaming มีการเล่มเกมสร้างความสนุกสนานพร้อมสอดแทรกความรู้ในการใช้ชีวิต การใช้จ่าย และได้เรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการเงินของตนเอง ทางสมาคมไทยธนาคารไทย  ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 200 คน.

4E8C844B 6A74 4524 9085 6B301F7F159A L0 001
968890
Monster pic004
Monster pic019