เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมพัฒนาและจัดทำเว็บไซต์งานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2563

cr001

          เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (สนามกีฬาทุ่งแจ้ง) อ.เมือง จ.ตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยอาจารย์ในคณะ ได้ร่วมพิธีเปิดงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 15 ธันวาคม 2563 ณ ลานวัฒนธรรม สนามกีฬาทุ่งแจ้ง โดยมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิด

          ในการนี้ จังหวัดตรังได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กำหนดจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญ และงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2563 โดยทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้ออกร้านนาวากาชาด เพื่อนำรายได้ใช้ในภารกิจของสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และได้ขอความอนุเคราะห์มายังสาขาธุรกิจดิจิทัล คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ในการจัดทำ Web Application เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สแกน QR code ซึ่งสามารถเช็คอินระบบไทยชนะ และรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ภายในงาน อาทิ การนำทางเข้างาน แผนผังงาน ปฏิทินกิจกรรมในแต่ละวัน เพื่อทันต่อเหตุการณ์ทุกช่วงเวลา ประชาสัมพันธ์กิจกรรม และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมชมงาน โดยสามารถดูรายละเอียดการจัดการฉลองรัฐธรรมนูญฯ ได้ที่ https://trangredcrossfair.psutrang.com/home.html

          ทีมพัฒนาเว็บไซต์ นำโดย ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์บานเย็น แซ่หลี ประธานคณะทำงาน ดร.สุพัฒธณา สุขรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หลีระพงศ์ ดร.สิปปกานต์ กลัดสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ ดร.จุไรรัตน์ พุทธรักษ์ ดร.กฤติยา ดวงมณี และอาจารย์ณัฏฐาศักดิ์ ทิษฏิญาณิณ ได้ร่วมจัดทำ Web Application จนสำเร็จและได้รับคำชมและคำขอบคุณจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง.

0412 7
0412 1
cr002
0412 2
0412 3
0412 4
0412 5