เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า

PTB 1424 1 1536x1025 1

 ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า

0001
0002 
 
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิกที่นี่