เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการฯ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 2

PTB 1424 1 1536x1025 1
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 2
0001
0002 1
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิกที่นี่