เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าฯตรัง

 

cm001

          วันนี้ (6 มกราคม 2564) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และคุณพีระพล เก้าเอี้ยน ที่ปรึกษาเทคโนโลยีอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าพบ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่.

cm002
 cm003