เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

เรียกบัญชีสำรองผู้ป่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า

PTB 1424 1 1536x1025 1
ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
เรียกบัญชีสำรองผู้ป่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคม
รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า
thasaba
ดาวน์โหลด ไฟล์ PDF คลิกที่นี่