เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

เรียกบัญชีสำรองผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า

PTB 1424 1 1536x1025 1

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

เรื่อง เรียกบัญชีสำรองผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบล
แบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า

Thasaba28164
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิกที่นี่