เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ขยายเวลาประกวด "ตั้งชื่อช่อง YouTube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ"

YT002 1

ขยายเวลาประกวด "ตั้งชื่อช่อง YouTube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ"

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมประกวด "ตั้งชื่อช่อง YouTube คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ"

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (ไม่จำกัดคณะ)

แนวคิดการตั้งชื่อ

- มีเอกลักษณ์

- สื่อถึงความเป็นคณะพาณิชยศาสตร์ฯ

- สะกดง่าย จดจำง่าย

- ใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

สมัครและส่งผลงาน

ตั้งแต่บัดนี้ -18 พฤษภาคม 2564

โดยสแกน QR Code หรือ คลิก https://qrgo.page.link/GG691

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณกัญญามาศ คงกล้า โทร. 075201700 ต่อ 52282

YT001 1