เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

รองอธิการบดีฯ มอบเกียรติบัตรยินดีกับนักศึกษา ร่วมอบรมเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท์

001

          วันนี้ (7 ตุลาคม 2563) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแก่ นายปัญญา ตาวัน นายกวินสิทธิ์ มุสิกพันธ์ นางสาวเจนจิรา พิศหนองแวง นายกุฎุมพี พันธุภาส นายริฎวาน ดือราแม นางสาวฮาฟีซา หมัดหมาด และนายอิมรอน ไข่เอ็มนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ที่เข้าร่วมการอบรมคณะกรรมการบริหารสโมสรโรทาแรคท์ พื้นที่ 1-15,31 ปี 2563-2564.

002
003
004
005