เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ แสดงความยินดี กับ นศ.ที่คว้าสองรางวัลจากโครงการ Phuket Incentive 2021

t007

          วันนี้ (26 มีนาคม 2564) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวน 2 ทีม คือ ทีม DMC Puffer Team และ ทีม DMC Angler Team ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม Team building และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอับดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในกิจกรรม “The Bidding Proposal For Creative Incentive Event” จากโครงการ Phuket Incentive 2021 Under Project: DMC Management for Southern MICE Student Chapter จัดโดย MICE Student Chapter, MICE Southern Academic Cluster สาขานวัตกรรมธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนโดย MICE Academy ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม ที่ผ่านมา.

t008
t001
t002
t003
t004
t005
t006
คลิกชมภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่